رسانه جدید

مرکز تحقیقات اختلالات خواب در 1385، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب تشکیل گردید. این مرکز در تاریخ 15 آذر ماه 1393، مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. از زمان تأسیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب، پروفسور حبیب اله خزایی متخصص روانپزشکی، فلوشیپ پزشکی خواب و پلی سومنوگرافی، و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ریاست مرکز را بر عهده دارد.

در حال حاضراساتید برجسته ای در زمینه های گوناگونی با مرکز فعالیت دارند . بخش های مختلف تحقیقاتی مرکز عبارتند از : روانپزشکی و روانشناسی ، علوم اعصاب، فیزیولوژی خواب و مدلهای حیوانی ، و بیوشیمی.  از سال 1397 بخش تصویربرداری عملکردی نیز ایجاد و فعالیت مستمر تحقیقاتی در زمینه شناسایی اختلالات خواب و بررسی عملکردهای مغزی در حال انجام است.

این مرکز آمادگی انجام طرح های تحقیقاتی مشترک مربوط به حوزه خواب، با کلیه گروههای آموزشی دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی و انجام پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان رشته های مختلف  را دارد .  چندین دانشجوی دکترای تخصصی، رزیدنت، کارشناسی ارشد، پزشکی و داروسازی در طرحهای تحقیقاتی مرکزشرکت داشتند.