دیدار پروفسور امیر شرفخانه، استاد دانشگاه و رئیس مرکز خواب دانشکده پزشکی بیلور دانشگاه هیوستون آمریکا، با رئیس و اعضای مرکز تحقیقات اختلالات خواب کرمانشاه (95/9/18)