- برترین مقاله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 2017 ، توسط مرکز تحقیقات اختلالات خواب با عنوان " Functional reorganization in obstructive sleep apnoea and insomnia: A systematic review of the resting-state fMRI.." در مجله Neuroscience Biobehavioral Reveiw با IF برابر 8.58 به چاپ رسید.

 

- برترین مقاله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 2016 ، توسط مرکز تحقیقات اختلالات خواب با عنوان " Structural and functional neural adaptations in obstructive sleep apnea: An activation likelihood estimation meta-analysis." در مجله Neuroscience Biobehavioral Reveiw با IF برابر 8.58 به چاپ رسید.

 

 

 

- دیدار پروفسور امیر شرفخانه، استاد دانشگاه و رئیس مرکز خواب دانشکده پزشکی بیلور دانشگاه هیوستون آمریکا، با رئیس و اعضای مرکز تحقیقات اختلالات خواب کرمانشاه (95/9/18)