معاون تحقیقات و فناوری از کسب موفقیتی دیگر برای دانشگاه و موافقت قطعی مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه با حکم وزیر خبر داد. 

دکتر خدارحمی افزود:  همزمان با موافقت بعمل آمده با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و با استناد رای صادره در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مورخ 99/8/11 با تاسیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه موافقت قطعی بعمل آمد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از روسای دو مرکز و مجموعه همکاران ابراز امیدواری کردند که با کسب این موافقت ها مقدمات پژوهشکده سوم دانشگاه فراهم شده و در آینده ای نزدیک دانشگاه صاحب پژوهشگاه شود. 

 nameh