دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی مرکز / امکانات و تجهیزات مرکز

امکانات و تجهیزات مرکز

 • 500 مترمربع زیربنا ساختمان شامل 200 مترمربع فضای آموزشی ( سالن کنفرانس و سالن جلسات)، 100 مترمربع فضای درمانی ( اتاق پذیرش و مصاحبه و دو اتاق خواب طبق استانداردهای بین المللی خواب)، 100 مترمربع فضای پژوهشی (5 اتاق برای پژوهشگرها با تمام امکانات مورد نیاز)، 20 متر مربع آشپزخانه با تمام امکانات مورد

 • کامپیوتر (11 دستگاه که یک دستگاه صنعتی می باشد)

 •  پرینتر (5 دستگاه)

 •  پرینتر چهار کاره (1 دستگاه)

 • لب تاب (1 دستگاه)

 •  کتابخانه (5 عدد)

 •  پلی سومنو گرافی کامل وایرلسی (2 دستگاه)

 • سومنوگرافی پرتابل یا سومنوواچ ( 3 دستگاه)

 • سومنوتاچ (1 دستگاه)

 • اکتی گراف ( 3 دستگاه)

 • یخچال آزمایشگاهی 90- درجه با ظرفیت 500 لیتر (1 دستگاه)

 • سانتریفیوژ مخصوص نمونه های خونی (1 دستگاه)

 • برق اضطراری یا همان UPS (دو دستگاه)

پلی سومنوگرام

SOMNOscreenPSG1
SOMNOscreenPSG1

SOMNOscreenPSG1

SOMNOscreenPSG6
SOMNOscreenPSG6

SOMNOscreenPSG6

SOMNOscreenPSG5
SOMNOscreenPSG5

SOMNOscreenPSG5

SOMNOscreenPSG4
SOMNOscreenPSG4

SOMNOscreenPSG4

SOMNOscreenPSG3
SOMNOscreenPSG3

SOMNOscreenPSG3

SOMNOscreenPSG2
SOMNOscreenPSG2

SOMNOscreenPSG2

پلی گرام

SOMNOtouchRESP6
SOMNOtouchRESP6

SOMNOtouchRESP6

SOMNOtouchRESP5
SOMNOtouchRESP5

SOMNOtouchRESP5

SOMNOtouchRESP4
SOMNOtouchRESP4

SOMNOtouchRESP4

SOMNOtouchRESP3
SOMNOtouchRESP3

SOMNOtouchRESP3

SOMNOtouchRESP1
SOMNOtouchRESP1

SOMNOtouchRESP1

SOMNOtouchRESP2
SOMNOtouchRESP2

SOMNOtouchRESP2

ساعت سنجش خواب

SOMNOwatch4
SOMNOwatch4

SOMNOwatch4

SOMNOwatch3
SOMNOwatch3

SOMNOwatch3

SOMNOwatch2
SOMNOwatch2

SOMNOwatch2

SOMNOwatch1
SOMNOwatch1

SOMNOwatch1

نرم افزارهای آنالیز و تشخیصی خواب

Domino Software6
Domino Software6

Domino Software6

Domino Software5
Domino Software5

Domino Software5

Domino Software4
Domino Software4

Domino Software4

Domino Software3
Domino Software3

Domino Software3

Domino Software2
Domino Software2

Domino Software2

Domino Software1
Domino Software1

Domino Software1

یخچال فریزر آزمایشگاهی -80 درجه سلسیوس

ARCTIKO ULUF1
ARCTIKO ULUF1

ARCTIKO ULUF1

ARCTIKO ULUF2
ARCTIKO ULUF2

ARCTIKO ULUF2

ARCTIKO ULUF8
ARCTIKO ULUF8

ARCTIKO ULUF8

ARCTIKO ULUF6
ARCTIKO ULUF6

ARCTIKO ULUF6

ARCTIKO ULUF7
ARCTIKO ULUF7

ARCTIKO ULUF7

ARCTIKO ULUF5
ARCTIKO ULUF5

ARCTIKO ULUF5

ARCTIKO ULUF4
ARCTIKO ULUF4

ARCTIKO ULUF4

ARCTIKO ULUF3
ARCTIKO ULUF3

ARCTIKO ULUF3