امکانات و تجهیزات مرکز

 • 500 مترمربع زیربنا ساختمان شامل 200 مترمربع فضای آموزشی ( سالن کنفرانس و سالن جلسات)، 100 مترمربع فضای درمانی ( اتاق پذیرش و مصاحبه و دو اتاق خواب طبق استانداردهای بین المللی خواب)، 100 مترمربع فضای پژوهشی (5 اتاق برای پژوهشگرها با تمام امکانات مورد نیاز)، 20 متر مربع آشپزخانه با تمام امکانات مورد

 • کامپیوتر (11 دستگاه که یک دستگاه صنعتی می باشد)

 •  پرینتر (5 دستگاه)

 •  پرینتر چهار کاره (1 دستگاه)

 • لب تاب (1 دستگاه)

 •  کتابخانه (5 عدد)

 •  پلی سومنو گرافی کامل وایرلسی (2 دستگاه)

 • سومنوگرافی پرتابل یا سومنوواچ ( 3 دستگاه)

 • سومنوتاچ (1 دستگاه)

 • اکتی گراف ( 3 دستگاه)

 • یخچال آزمایشگاهی 90- درجه با ظرفیت 500 لیتر (1 دستگاه)

 • سانتریفیوژ مخصوص نمونه های خونی (1 دستگاه)

 • برق اضطراری یا همان UPS (دو دستگاه)

پلی سومنوگرام

SOMNOscreenPSG1

SOMNOscreenPSG6

SOMNOscreenPSG5

SOMNOscreenPSG4

SOMNOscreenPSG3

SOMNOscreenPSG2

پلی گرام

SOMNOtouchRESP6

SOMNOtouchRESP5

SOMNOtouchRESP4

SOMNOtouchRESP3

SOMNOtouchRESP1

SOMNOtouchRESP2

ساعت سنجش خواب

SOMNOwatch4

SOMNOwatch3

SOMNOwatch2

SOMNOwatch1

نرم افزارهای آنالیز و تشخیصی خواب

Domino Software6

Domino Software5

Domino Software4

Domino Software3

Domino Software2

Domino Software1

یخچال فریزر آزمایشگاهی -80 درجه سلسیوس

ARCTIKO ULUF1

ARCTIKO ULUF2

ARCTIKO ULUF8

ARCTIKO ULUF6

ARCTIKO ULUF7

ARCTIKO ULUF5

ARCTIKO ULUF4

ARCTIKO ULUF3