دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی مرکز / اهداف و چشم انداز مرکزمرکز تحقیقات اختلالات خواب، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب و با اهداف ذیل تشکیل می گردد.

اهداف :

الف ) توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه های مختلف علوم پایه و بیماریهای خواب

ب ) انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بالینی هدفمند به منظور تولید علم و کمک به افزایش ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران

ج ) جهت دهی و همکاری با کلیه دانشجویان علاقمند دانشگاه به منظور ارتقاء سطح پژوهشها و پایان نامه های دانشجویی

د ) ایجاد زمینه برای همکاری بین اعضای هیات علمی کلیه گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور