اخبار

تاخیر در خوابیدن باعث افزایش پریشانی روانشناختی و کاهش عملکرد روانی افراد جامعه می شود

تاخیر در خوابیدن باعث افزایش پریشانی روانشناختی و کاهش عملکرد روانی افراد جامعه می شود
 برنامه خواب/بیداری در سلامت روان و زندگی افراد جامعه نقش مهمی دارد، با توجه به اهمیت این موضوع؛ یک پژوهش در مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با هدف بررسی شیوع اختلالات ریتم شبانه روزی خواب (Circadian rhythm sleep disorders (CRSD در جمعیت جوان و نقش آن در سلامت روانشناختی و ناتوانی روانی انجام گرفت. این مطالعه بخشی از فاز اول کوهورت روانسر است (بخشی از پرشین یوز کوهورت) و نمونه های آن شامل 2991 نفر از شهر روانسر در غرب ایران بودند.

نتایج پژوهش نشان داد که در نمونه مورد بررسی، میزان شیوع ASPD در حد 4/0 درصد و میزان شیوع DSPD ؛ 1/4 درصد،  و میزان شیوع میل به تغییر برنامه خواب 3/61 درصد بوده است، همچنین نتایج نشان داد که میزان پریشانی روانشناختی در افراد مبتلا به ASPD و افراد غیرمبتلا معنادار نیست، اما میزان پریشانی روانشناختی در افراد مبتلا به DSPD و افراد غیرمبتلا معنادار است، بدین شکل که میزان پریشانی روانشناختی در افراد مبتلا بیشتر است. در بخش دیگر؛  نتایج پژوهش ما نشان داد که، بین ASPD و ناتوانی در عملکرد رابطه وجود ندارد، اما بینDSPD و ناتوانی در عملکرد رابطه مثبت وجود دارد، این بدان معنی است که هر چه میزان DSPD بالاتر باشد، شدت ناتوانی در عملکرد نیز بیشتر است.

براساس نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که برنامه خواب/بیداری در نمونه مورد بررسی از الگوی ثابت برخوردار نیست و این بی­نظمی در هر دو گروه جنسی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که برنامه خواب/بیداری و سیرکادین ریتم در سلامت روانی و عملکرد روانی افراد نقش دارد.

نتایج این پژوهش بیانگر این است که تاخیر در خوابیدن باعث افزایش پریشانی روانشناختی و کاهش عملکرد روانی افراد جامعه می شود.

مقاله مستخرج از این طرح پژوهشی در مجله journal turkish sleep medicine منتشر شده است و علاقمندان می توانند از طریق لینک زیر به متن مقاله دسترسی داشته باشند:

لینک دریافت مقاله

۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید