مرکز تحقیقات اختلالات خواب

 

 

آرم

 

برترین مقاله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 2016 ، توسط مرکز تحقیقات اختلالات خواب با عنوان " Structural and functional neural adaptations in obstructive sleep apnea: An activation likelihood estimation meta-analysis." در مجله Neuroscience Biobehavioral Reveiw با IF برابر 8.58 به چاپ رسید.